Search: 簡易 | 詳細 || Language: 英語 | 日本語 || Login: ログイン | Help: ヘルプ |

 

この検索内の頻出タグ: corpus:1 extraction:1 knowledge:1 mining:1 wikipedia:1

1 件の該当がありました. : このページのURL : HTML


国際会議
[1] Kotaro Nakayama, Minghua Pei, Maike Erdmann, Masahiro Ito, Masumi Shirakawa, Takahiro Hara, and Shojiro Nishio, "Wikipedia Mining - Wikipedia as a Corpus for Knowledge Extraction -," In Proc. of Intl Wikimedia Conference (Wikimania 2008), July 2008.